Elektroniczna mapa pomoże rozwiązać problem wykluczenia komunikacyjnego

Wykluczenie transportowe to poważny problem, który dotyka również mieszkańców naszego województwa. Dane z raportu Banku Światowego, którego opracowanie zleciła Komisja Europejska wskazują, że najgorzej jest w powiatach Drawskim, Łobeskim, Świdwińskim i Kamieńskim. Wstępem do rozwiązania problemu ma być specjalna cyfrowa mapa potrzeb transportowych.

– Jednym z zaleceń Banku Światowego i Komisji Europejskiej jest opracowanie e-modułu. To jest taka platforma na którą naniesione zostaną wszystkie ważne dane planistyczne i demograficzne. Znajdziemy tam informacje o przystankach, przewoźnikach, lokalizacjach ważnych miejsc, szkół  – mówi Marek Mucha z Urzędu Marszałkowskiego.

Raport Banku Światowego zaleca, by na obszarze gdzie pojawia się wykluczenie transportowe, wykorzystać usługę tak zwanego transportu na życzenie.

– Zdecydowaliśmy się stworzyć taki pilotaż w powiatach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Tam będziemy starali się uruchomić “transport na życzenie”. Można będzie poprosić, aby mini-bus dojechał do naszej miejscowości i zawiózł nas do urzędu czy lekarza – dodaje Marek Mucha.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował się przystąpić do prac i sfinansować zadanie ze środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Środki pozwolą na rozwinięcie E-modułu, oraz uruchomienie usługi transportu na życzenie w 4 wyznaczonych obszarach. Szacuje się, że pilotażowy projekt będzie kosztował około miliona euro i ma potrwać do 2023 roku.