Czy goleniowski radny Krzysztof Sypień straci mandat?

Kilka dni temu do biura Rady Gminy i skrzynki mailowe radnych wpłynęło pismo z Urzędu Wojewody informujące o możliwości naruszenia prawa przez Pana Krzysztofa Sypienia. Polega ono na tym, że radny prowadząc Przedszkole Muzyczne i pełniąc funkcję Prezesa Fundacji Centrum Rozwoju, wykorzystuje mienie Gminy Goleniów. Gdyby tak było, radny Sypień naruszyłby artykuł 24f ustawy o samorządzie terytorialnym. Sprawę skomentowała rzecznik burmistrza Goleniowa Anna Szczerba:

Jest to sytuacja kiedy jest to sprzeczne z zakazami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Rada Miejska zwróciła się do Burmistrza gminy Goleniów z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i zajęcie w tej sprawie stanowiska. Obecnie burmistrz rozpatruje tę sprawę.

Rada Miejska ma czas do 12 grudnia na zbadanie sprawy i wysłanie do Wojewody dokumentów wyjaśniających. Sprawa ewentualnego naruszenia prawa przez radnego ma być poruszona na najbliższej sesji, która odbędzie się 30 listopada.

foto/Dariusz Religa