Czy Esperal skutecznie leczy alkoholizm?

Skuteczność Esperalu oceniana jest stosunkowo wysoko. Jednak to, jak wszywka działa na każdego pacjenta, zależy przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i czynników. Nie bez znaczenia jest również dawka leku wszywana podskórnie do ciała chorego. Esperal stanowi jedną z najpopularniejszych metod farmakologicznego wsparcia leczenia choroby alkoholowej. Cieszy się zainteresowaniem pacjentów głównie ze względu na łatwość i wygodę stosowania połączoną ze skutecznością. Dlaczego pacjenci po zabiegu powstrzymują się od spożywania alkoholu etylowego?

Zastosowanie wszywki alkoholowej wymaga świadomej i dobrowolnej zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Esperal ma formę jałowych tabletek podskórnych (implantów). Podczas ich stosowania chorzy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza. Wyrażając zgodę na zabieg, potwierdzają jednocześnie, że znają skutki uboczne ewentualnych prób przepicia wszywki. Świadomie współpracują z lekarzem i utrzymują wstrzemięźliwość od alkoholu głównie ze względu na obawy przed reakcją organizmu na połączenie etanolu i leku. Strach ten przewyższa chęć sięgnięcia po kolejne kieliszki substancji odurzającej. W utrzymaniu długotrwałej abstynencji pomaga zatem wiedza pacjenta pozyskana od lekarza podczas kwalifikacji do zabiegu.

Esperal – wszywka alkoholowa – co to takiego?

Esperal to nazwa środka znanego pacjentom również jako wszywka alkoholowa i Disulfiram WZF. Pod ostatnią nazwą dostępny jest w polskich aptekach. Chorzy mogą go zakupić wyłącznie na podstawie aktualnej recepty lekarskiej. Leczenie uzależnienia z jego udziałem jest zatem możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem. To lek, który stosuje się wspomagająco i pomocniczo, nie jako jedyną metodę umożliwiającą wyjście z nałogu alkoholowego. Jego działanie zaleca się łączyć z psychoterapią oraz poprzedzić detoksykacją (odtruciem alkoholowym).

Stosowanie wszywki alkoholowej jako metody terapii awersyjnej zaleca się w celu zwiększenia efektów dotychczas podejmowanej walki z nałogiem. Dzięki lekowi spożycie alkoholu nie jest dla pacjenta przyjemne. Zaczyna on wręcz obawiać się picia i możliwych reakcji własnego organizmu. Esperal jest bezpieczny i skuteczny wyłącznie wtedy, gdy pacjent stosuje się do zaleceń specjalistów. W Centrum Medycznym Galmedic zabieg poprzedza się kwalifikacją do jego przeprowadzenia. Lekarz przeprowadza wywiad medyczny i bada pacjenta. Ocenia bowiem stopień uzależnienia, uciążliwe i nieprzyjemne objawy alkoholizmu, optymalne metody leczenia alkoholizmu i ich dotychczasowe efekty, a także wylicza potrzebną dawkę leku. Przed wykonaniem zabiegu informuje pacjenta o mechanizmie działania wszywki alkoholowej.

Na czym polega leczenie alkoholizmu z wykorzystaniem disulfiramu?

Substancją czynną Esperalu jest disulfiram, który blokuje wydzielanie dehydrogenazy aldehydowej w organizmie człowieka. W fizjologicznych warunkach enzym ten wydzielany jest przez wątrobę. Bierze aktywny udział w procesie metabolizmu etanolu. Zastosowanie Esperalu zaburza jednak jego przebieg. Toksyny poalkoholowe zalegają w organizmie zaszytego, który podczas terapii wszywką alkoholową decyduje się na spożycie używki. Szczególnie niebezpieczną dla zdrowia i życia okazuje się aldehyd octowy. Z udziałem dehydrogenazy przekształca się sprawnie do postaci kwasu octowego, a następnie zmienia w dwutlenek węgla i wodę. Bez niego – transportowany jest wraz z innymi składnikami krwi do wszystkich tkanek organizmu. Prowadzi do wystąpienia objawów tzw. reakcji disulfiramowej. Mylone są one przede wszystkim z dolegliwościami znanymi jako zatrucie alkoholowe lub popularny kac.

Reakcja disulfiramowa i obawy pacjentów – jak długo działa Esperal?

Przebieg reakcji disulfiramowej jest o wiele bardziej gwałtowny, a przez to również bardziej niebezpieczny niż innych stanów związanych z zatruciem alkoholowym. Pierwsze objawy zatrucia aldehydem octowym występują już po kilkudziesięciu minutach od spożycia nawet minimalnej ilości alkoholu. Istotne jest, że dla trzeźwych pacjentów Esperal pozostaje całkowicie obojętny. Dlaczego jednak nie odczuwają oni jego obecności? Enzym, jakim jest dehydrogenaza aldehydowa, jest człowiekowi potrzebny przede wszystkim do trawienia etanolu. Jeżeli w układzie pokarmowym i we krwi nie ma etanolu, brak enzymu nie ma znaczenia. Objawy zatrucia są zatem wynikiem dostarczenia do ustroju substancji odurzającej i wzrostu stężenia toksyn.

Wśród objawów reakcji disulfiramowej wymienia się przede wszystkim zawroty głowy, ból głowy, nudności, wymioty, przyspieszoną akcję serca, nadpotliwość, drżenia. Pierwsze nieprzyjemne dolegliwości rozwijają się szybko i dynamicznie. Wraz z upływem czasu i kolejnymi dawkami etanolu dostarczanymi do ustroju mogą przekształcać się w stany zagrażające zdrowiu i życiu. Osobom pijącym alkohol podczas stosowania Esperalu grozi nawet zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, utrata przytomności i nagłe zatrzymanie krążenia.

Jak wygląda zabieg wszycia Esperalu?

Implantacja wszywki alkoholowej wymaga przeprowadzenia krótkiego zabiegu chirurgicznego. Jest on uważany za całkowicie bezpieczny i mało inwazyjny. Osoba uzależniona zostaje znieczulona miejscowo, dzięki czemu procedura jest również bezbolesna. Po przygotowaniu pacjenta do zabiegu lekarz wykonuje na jego skórze niewielkie nacięcie. Zlokalizowane jest ono tuż nad pośladkiem i ma długość 2-3 centymetrów. Za pomocą skalpela lekarz dociera do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego. Tam przygotowuje kieszonkę mięśniową, a w jej wnętrzu umieszcza wyliczoną dawkę Esperalu. Powstałą ranę należy zszyć. W tym celu lekarz posługuje się nićmi chirurgicznymi, które mogą być rozpuszczalne lub nie. W drugim przypadku po zabiegu należy zgłosić się na usunięcie szwów. Ranę zabezpiecza jałowy opatrunek.

Gdzie i kiedy można bezpiecznie wszyć Esperal? Katowice to miasto, w którym decyzję o rozpoczęciu zabiegu uzależnia się od pozytywnego procesu kwalifikacji pacjenta przez lekarza. Zobacz, na czym polega wizyta konsultacyjna w Centrum Medycznym Galmedic: https://katowice.galmedic.pl/uslugi/esperal/.

Kiedy Esperal jest skuteczny?

Esperal działa w organizmie osoby uzależnionej już w momencie przeprowadzenia zabiegu przez chirurga. Z tego względu pacjent uzależniony od alkoholu przed zabiegiem musi odstawić substancję odurzającą. Przerywa ciąg alkoholowy samodzielnie lub z pomocą specjalistów podczas odtrucia alkoholowego. Stan upojenia alkoholowego lub pozostawanie po spożyciu etanolu jest głównym przeciwwskazaniem do wszycia leku Esperal. Trzeźwy pacjent zgłasza się na zabieg i po jego wykonaniu może opuścić placówkę medyczną. W Centrum Medycznym Galmedic procedurę medyczną przeprowadza się w ramach chirurgii jednego dnia. Implantacja Esperalu nie wymaga zatem hospitalizacji pacjenta. Nie stwarza się również dużego ryzyka wystąpienia skutków ubocznych i powikłań.

Po zaszyciu terapię awersyjną stosuje się długotrwale. Disulfiram uwalnia się do organizmu zaszytego człowieka i działa przez okres od 8 do 12 miesięcy. Czas działania leku należy wykorzystać na aktywną walkę z uzależnieniem i głodem alkoholowym. Motywacja zewnętrzna stanowi bowiem tylko jeden krok na drodze do trzeźwości. Dzięki psychoterapii możliwe staje się ograniczenie wpływu zapalników na chęć powrotu do nałogu i przekształcenie motywacji zewnętrznej w wewnętrzną chęć powstrzymania się od wypicia alkoholu.