Chcesz głosować poza miejscem zameldowania? Zgłoś to w urzędzie lub przez internet

Zrobić to możemy za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl. Jest też możliwość złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy lub miasta. Jak wygląda ta procedura w przypadku Stargardu?

– Jeżeli ktoś chce głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania to może wziąć udział w głosowaniu tam, gdzie będzie przebywał 13 października. Żeby to było możliwe trzeba pamiętać, aby złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta, w którym będziemy w dniu wyborów – mówi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Kolejną opcją głosowania poza miejscem zameldowania jest okazanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

– Jest też możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania. Z tym dokumentem możemy wówczas głosować w dowolnym miejscu w kraju, albo za granicą. W przypadku Stargardu, zainteresowani takim zaświadczeniem powinni do 11 października zgłosić się w pokoju numer 1 Ratusza – dodaje Piotr Styczewski.

Na pobranie z urzędu gminy lub miasta takiego zaświadczenia czasu macie nieco więcej, bo do piątku.