Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzanach odwołany

Udostępnianie danych uczniów prywatnej firmie edukacyjnej, zatajanie przemocy, uchylanie się od obowiązków, zła organizacja czasu pracy w placówkach – to główne zarzuty wobec byłego już dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzanach.

Jerzego Młotkiewicza odwołała burmistrz Dobrzan.

– mówi Anna Gibas. Na długiej liście zarzutów znajduje się między innymi zaniedbanie placu zabaw, na którym doszło do wypadku z udziałem dziecka. Kuratorium Oświaty wydało negatywną opinię w sprawie odwołania dyrektora..
Zwolniony dyrektor nie zgadza się z decyzją pani burmistrz. W tej sprawie złożył skargę do rady miejskiej.

– mówi Jerzy Młotkiewicz. Skargę analizuje teraz komisja rewizyjna. Będzie rozpatrywana na najbliższej sesji rady.