Zmiana organizacji ruchu na DK6

Zamiast jechać dotychczasową trasą krajowej „6”, jedziemy jezdnią nowej S6 na całym odcinku o długości 20 km. Spowodowane jest to koniecznością zamknięcia w kilku miejscach dotychczasowej Drogi Krajowej nr 6 po to, aby dokończyć na niej prace. Ruch dwukierunkowy na nowej jezdni jest przejazdem przez plac budowy i wiąże się z ograniczeniem prędkości do 70 km/h oraz zakazem wyprzedzania na całym odcinku.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na tym odcinku w związku z tą znaczącą zmianą organizacji ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o zwracanie uwagi na oznakowanie i nie jeżdżenie ‚na pamięć’. Zakończenie całości inwestycji i oddanie do ruchu drogi już w pełnym dwujezdniowym przekroju planowane jest w IV kwartale tego roku.