Piotr Tomczak: Podczas deszczu nawalnego w stargardzkiej kanalizacji mieszają się ścieki bytowe i deszczówka

W Stargardzie funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, gdzie wszystkie rodzaje ścieków na terenie objętym zasięgiem systemu są odprowadzane do tych samych kanałów, którymi potem trafiają do oczyszczalni.  Kanalizacja ta pracuje pełnymi przekrojami … Czytaj dalej Piotr Tomczak: Podczas deszczu nawalnego w stargardzkiej kanalizacji mieszają się ścieki bytowe i deszczówka