Twoje Radio

 
Home / Lokalne / Wiadomości

Świnoujski gazoport zostanie rozbudowany

Autor:Publikacja: KN

Spółka Polskie LNG podpisała umowę z niemiecką firmą, która dostarczy  dzięki którym terminal będzie mieć możliwość wysyłki gazu na poziomie 7,5 mld m3 rocznie.

O szczegółach nasz reporter w Świnoujściu Wojtek Basałygo.

– Pierwszym etapem i zarazem najważniejszym elementem Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu jest zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych o 50 procent. Regazyfikatory są to urządzenia, dzięki którym zmienia się stan skupienia gazu ziemnego ze skroplonego w lotny, który tłoczony jest do gazociągów a finalnie trafia do naszych domów i zakładów przemysłowych. Obecnie w Terminalu LNG jest pięć tego typu urządzeń – mówi Wojciech Basałygo.

Rozbudowa terminala w Świnoujściu wiąże się także z budową trzeciego zbiornika, a także instalacją do przeładunku gazu do cystern kolejowych. Z kolei dodatkowe nabrzeże statkowe, umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców.