Start » Wiadomości » Lokalnie
Dużo nominacji do nagrody dla stargardzkich twórców kultury. ZOBACZ LISTĘ NOMINOWANYCH
Dodano: 12. styczeń 2018 11:52
Dużo nominacji do nagrody dla stargardzkich twórców kultury. ZOBACZ LISTĘ NOMINOWANYCH

Stargardzcy pisarze, poeci, malarze i nie tylko - mają szansę na nagrodę. Do Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wpłynęły aż 23 wnioski o przyznanie nagrody prezydenta Stargardu dla twórców kultury.

O tym, jakie warunki musieli spełnić kandydaci mówi Marcin Rumiński z magistratu.


Wśród nominowanych są m.in. chór Cantore Gospel, Norbert Śliwa, scena Art Cafe, Rusłan Marciszak i Marian Preiss. 23 lutego podczas uroczystej Gali prezydent wręczy nagrody zwycięzcom. Laureaci otrzymają nie tylko pamiątkowe statuetki i dyplomy, ale też nagrody pieniężne.

Zdjęcie przedstawia laureatów z ubiegłego roku.

Poniżej publikujemy pełną listę nominowanych:

Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki

Kandydaci:

 1. PIOTR PAWEŁ KOSMAL
  - nazwa wnioskodawcy : Stargardzkie Centrum Kultury
  - osiągnięcia: „Piotr Kosmal ukończył Państwowe Liceum Sztuki Plastycznej w Szczecinie. Jest absolwentem Wydziału Sztuki Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Wychowanie Plastyczne. Pracuje w Stargardzkim Centrum Kultury od marca 1990 roku, jako organizator wystaw w Galerii Sala 108, której zorganizował na przestrzeni wielu lat ponad 270 wystaw. Na co dzień zajmuje się grafiką komputerową. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Tam z kolei realizuje się, jako muzyk i organizator koncertów bluesowych.
                  Artysta zajmuje się malarstwem, rysunkiem grafika warsztatową i komputerową. Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Obdarzony talentem i pasją kreuje za pomocą światła i koloru nową rzeczywistość, nadając pewnej tajemniczości miejscom już znanych, na co dzień niezauważanym lub traktowanym, jako stały element krajobrazu. To, co oczywiste Piotr Kosmal pokazuje w inny sposób, z innej perspektywy i sprawia, że przedmioty i miejsca nabierają nowego znaczenia”

 2. ZBIGNIEW JASIŃSKI
  - nazwa wnioskodawcy: Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus
  - osiągnięcia: „Od 20 lat Pan Zbigniew Jasiński jest członkiem wielu stargardzkich zespołów muzycznych (…) Jest on artystą - muzykiem grającym na perkusji, a tym samym osobą o centralnym znaczeniu na kształtowanie brzmienia i stylu muzycznego zespołów. Ze względu na swój charakter muzyka nie należy do muzyki popularnej, jednak nie posiada wysoką wartość artystyczną. Posiada ona jednak swoich zamiłowanych odbiorców na całym świecie, dzięki działalności Pana Zbigniewa Jasińskiego w środowisku tym Stargard jest znany jako ważny ośrodek twórcy muzyki Noise.”
  Zbigniew Jasiński był współzałożycielem stargardzkiego zespołu muzycznego „Plum” do 2008 roku. Podczas gry w zespole nagrał i wydał albumy. Po odejściu z zespołu wraz z muzykami ze Stargardu założył grupę „Terrtble Disease”. Zespół wydał płytę w 2011 roku. Poza działalnością w zespole zapoczątkował wraz z muzykami z grupy oraz artystami z USA i Francji projekt o nazwie ManekiNekro.
 3. ZESPÓŁ SCENA ART CAFE
  - nazwa wnioskodawcy: Marcin Rumiński- Reprezentuje grupę mieszkańców
  - osiągnięcia: Zespół istnieje 20 lat. „Od 2010 roku zespół regularnie prezentuje oryginalne, własne programy artystyczne, popularyzując wśród mieszkańców piosenkę artystyczną – piosenkę literacką, poezję śpiewaną, piosenkę aktorską. Koncerty grupy przyciągają liczną widownię i stanowią bardzo istotną, alternatywną ofertę na artystycznej mapie miasta. Zespół zaprezentował już blisko 20 programów poświęconych piosence francuskiej, włoskiej, rosyjskiej i polskiej. SCENA ART. CAFE przybliżyła także dorobek wybitnych twórców w koncepcjach monograficznych : Jesienin, Stachura, Kofta. Blisko 100 koncertów i występów, wraz z tym największym, jubileuszowym w czerwcu 2017r., na inaugurację Teatru Letniego w parku Chrobrego – to ogromny wkład w kulturę Stargardu, w popularyzację sztuki – zaangażowanej artystyczne i intelektualnie.”
 4. ELŻBIETA WOŹNIAK
  - nazwa wnioskodawcy: Stargardzkie Centrum Kultury
  - osiągnięcia: „Elżbieta Woźniak w roku 2017 odeszła na zasłużoną emeryturę, przepracowała w Stargardzkim Centrum Kultury na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki 25 lat 5 m-y i 6 dni.
  - 1989- 1992r. pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Kultury w Domu Kultury ZPDZ Luxpol.
  - w 1992 roku została pracownikiem SCK i była odpowiedzialna za organizację oraz prowadzenie Filii SCK Nr 2 ul. Oświaty. Dzięki jej zaangażowaniu dzieci i młodzież podchodzące często ze środowisk ubogich i defaworyzowanych , zamieszkujące ulice przyległe do Filii otrzymała możliwość pierwszego kontaktu z kulturą. Kierując Filią nr 2 organizowała dla nich pozaszkolnie zajęcia w ramach edukacji kulturowej, koncerty, festyny, dyskoteki.
  - w 1993 roku objęła stanowisko kierownika Filii Nr 3 SCK w budynku po zlikwidowanym Klubie „Cukiernik” w Kluczewie. Podobnie jak w Filii Nr 2 jej rola polegała na zdiagnozowaniu potrzeb lokalnej społeczności oraz prowadzeniu działalności kulturalnej polegającej na organizacji wolnego dzieci i młodzieży z terenów podmiejskich miasta Stargard. Pomysłodawca i realizator ogólnopolskiego festiwalu Burak Rock Festiwal.
  - w latach 2003-2006 zajmowała stanowisko Kierownika Działu Organizacji Imprez w SCK
  - od 1996 r. koordynator i organizator Finałów WOŚP w Stargardzie.
  - w latach 2002/2003 organizatorka ogólnopolskich prezentacji muzyki z gwiazdą.
  -od 2002 r. organizatorka Stargardzkich Jarmarków Sztuki w Amfiteatrze. Pomysłodawczyni Turniejów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu stargardzkiego.
  -od 2004 r. organizatorka Ogólnopolskiego festiwalu Monodramów „Ewenement” z udziałem teatrów amatorskich, a następnie Stargardzkich Spotkań Teatralnych „ Ewenement” z udziałem teatrów profesjonalnych.
  -od 2005 r. organizatorka cyklicznych audycji muzycznych dla szkół.
  -organizatorka Powiatowych i Rejonowych Przeglądów Zespołów Ludowych, Muzycznych, Tanecznych i Rocowych.
  - w okresie swojej pracy zawodowej – organizatorka niezliczonej liczby imprez na rzecz mieszkańców Stargardu.
  - od lat jest członkiem Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama” z zaangażowaniem działając na rzecz tego środowiska oraz edukacji w zakresie sztuk plastycznych.
  - przez wiele lat, nieomal od początku powstania w Stargardzie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (obecnie : Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) wspierała ww. przy organizacji wielu imprez np. Olimpiad dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.”
 5. 50 Lat Stargardzkiego BIG BITU
  - nazwa wnioskodawcy: Krzysztof Dybowski
  - osiągnięcia:
  Dane kandydatów :
  SAX RYTM- Zdzisław Balcewicz, Mirosław Najda, Janusz Nowakowski, Piotr Dyczko, Piotr Radliński, Ryszard Ristau, Barbara Romanowska, Lolka Kołpakowska, Kazimierz Romanowski.
  AKORDY- Jerzy Meller Franciszek Kaczmarek, Mirosław Najda, Paweł Markiewicz.
  POSZUKIWACZE- Zdzisław Ostrowski, bebis Janis Kacawos, Kole Koiczewski, Ryszard Wysocki, Bogusław Kalaga, Krzysztof Rozesłański.
  KURANTY- Wiesław Tartanus, Jurek Więcek, Andrzej Sadowski, Danuta Chlebowska Janczak, Krzysztof Grudziński, Heniek Pużański, Kazimierz Romanowski, Waldek Rogalski, Wojtek Niedzielski, Jerzy Meller, Krzysztof Rozesłański, Roman Faron, Zenon Mazur
  LARUM- Jurek Więcek, Krzysztof Grudziński, Wiesław Tartanus, Witold Rusikiewicz.
  PRAKTIKA IV- Anna Niedzielska, Jerzy Meller, Paweł Markiewicz, Mirosław Najda, Zdzisław Balcewicz, Piotr Dyczko, Franciszek Kaczarek, Roman Faron, Janusz Nowakowski.
  POSPIESZNE RYTMY- Danuta Chlebowska Janczak, Jerzy Rabczuk, Waldemar Rogalski, Waldemar Gryckiewicz, Waldek Antczak, Robet Chochół, Stefan Jaknz, Mieczysław Kwiczała, Stanisłąw Robak, Zdzisław Balcewicz, Krzysztof Rozesławski, Michał Kiweryga, Jolka Salamon, Barbara Romanowska, Kazimierz Romanowski.
  EXEQQ- Waldek Ausemberg, Stefan Bińkowski, Krzysztof Rozesłański, Wiesław Błachuciński
  Lista Nominowanych osób jest listą otwartą i można dołączyć do niej kolejne osoby w zespoły, jeśli ktoś posiada taką wiedzę sprzed 50 lat.
  „Lata 60-te XX wieku to początki powstawania nowego nurtu w muzyce czyli BIG Bitu, który później wraca z rozwojem technologii w produkcji gitar wzmacniaczy dał początek nowym gatunkom muzycznym.
  Były to trudne czasy w których nawet noszenie długich włosów było nieoficjalnie zakazane, a kupno instrumentu muzycznego lub wzmacniacza czy perkusji graniczyło z cudem.
  Mimo tych przeciwieństw  wiele osób w Stargardzie tworzyło formacje muzyczne, zespoły znajdując schronienie oraz miejsce do prób i występów przy Domu Kultury kolejarza w Stargardzie.
  Do dziś niektóre z wyżej wymienionych muzyków są aktywni zawodowo- muzycznie, ale są też tacy którzy niestety już odeszli od nas.
  Wiele z tych osób było również nauczycielami dla kolejnych pokoleń muzyków w Stargardzie przyczyniając się do rozwoju kulturalnego w naszym mieście.”

 

 1. BERNADETA WDZIĘCZNA
  - nazwa wnioskodawcy: Krzysztof Dybowski
  - osiągnięcia:
  „Bernadeta Wdzięczna jest znaną twórczynią, promotorką polskiej kultury oraz miasta Stargard w Europie, uczestniczką w licznych działaniach społecznościowych i animatorką kultury. Artystka stworzyła w 2017 r. Art. Festiwal Stargard, unikatową formę kulturowej integracji, dającą możliwość atrakcyjnych prezentacji wielu działań artystycznych, promocji twórców, jak i miasta.
  Bernadeta Wdzięczna stworzyła ideę, opracowała scenariusz wydarzenia i zadbała o organizację artystyczną. Jej wizja w obszarze naszej kultury i miasta, konsekwencja (…)
  Bernadeta Wdzięczna jest artystką prezentującą swoją twórczość na prestiżowych wydarzeniach artystycznych w Polsce, Hiszpanii i Niemczech. Jest twórcą promującym artystów i polską sztukę współczesną, kuratorką wystawy Polnische Kunst der Moderne, znaczącego kulturalnego wydarzenia w Berlinie. Kuratorką wystaw stargardzkich twórców T.Gołąba, B. Król-Girelli, J. Szali, D. Kamińskiej i J.Sikorskiej. (…) „

 

 

 

 1. TOMASZ LEWANDOWSKI
  - nazwa wnioskodawcy: Elżbieta Dybowska
  - osiągnięcia:
  „Tomasz Lewandowski- Pianista, klawiszowiec, kompozytor, aranżer. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Stargardzie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (…). W trakcie nauki w Bydgoszczy studiował również Jazz na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie oraz instrumentalistykę jazzową w klasie fortepianu Krzysztofa Herdzina.
  Laureat nagrody Prezydenta Miasta dla Stargardzkich Twórców Kultury (2009) , stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).
  Jako kierownik muzyczny, kompozytor, aranżer i instrumentalista współpracował przy różnych spektaklach (…)
  Od 2014 roku na stałe związany z zespołem Organek, z którym nagrał wielokrotnie nagradzany album Głupi (…), który w 2016 uzyskał status platynowej płyty.
  W Listopadzie 2016 zespół wydał drugi krążek zatytułowany Czarna Madonna. Wcześniej, 10 października ukazał się pierwszy singiel promujący płytę zatytułowany Mississippi w ogniu. Promowana teledyskiem piosenka wielokrotnie plasowała się na 1 miejscu Listy Przebojów Programu Trzeciego, podobny sukces odniosły utwory Wiosna oraz Ultimo.
  w kwietniu 2017 roku zespół zdobył 2 Fryderyki w kategorii Album Roku. (…).
  W 2017 r. Tomasz Lewandowski nagrał instrumenty klawiszowe oraz wystąpił w klipie do utworu Nieboskłon, będącego hymnem tegorocznej edycji festiwalu Męskie Granie. Został zaproszony do składu Męskie Granie Orkiestra, z którym zagrał 7 koncertów w największych polskich miastach.
  Aktualnie Tomasz Lewandowski koncertuje z zespołem promując ostatni album. Jako producent i aranżer pracuje nad płytą z praktycznie nieznanymi dotąd piosenkami Jerzego Wasowkiego.”

 

 1. TERESA BABIŃSKA
  - nazwa wnioskodawcy: Młodzieżowy Dom Kultury
  - osiągnięcia:
  „Pani Teresa Babińska, magister historii sztyki oraz grafiki warsztatowej, pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury od 01 września 2009 r. jako nauczyciel w pracowni rzeźby i ceramiki. Jest twórcą i autorem nowej lokalnej tradycji – Stargardzkiej Szopki i wystawianej od kilku lat w Urzędzie Miasta i w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. Szopki każdego roku są odwiedzane przez dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Ponadto pani Teresa stworzyła też „Szeptaną Golgotę”. Stargardzka szopka to unikatowe dzieło sztuki w którym artysta łączy typowe tradycje elementy szopki Bożonarodzeniowej z zabytkami Stargardu. Dzieci tworzą swoje wersje tej szopki, co daje niepowtarzalne efekty. W ten prosty, acz niekonwencjonalny sposób artysta wraz z dziećmi promuje Stargard i jego zabytki.”
 2. NORBERT ŚLIWA
  - nazwa wnioskodawcy : Stowarzyszenie Jazz West Pomerania
  - osiągnięcia:
  „Norbert Śliwa jest gitarzystą, menagerem i inicjatorem powstania projektu muzycznego KaWu’Ś oraz producentem jego autorskiej płyty pt. „Jazz’a Vu?” która została nagrana i wyprodukowana dzięki funduszom całkowicie pozyskanym przez Norberta co pozwoliło na nagranie płyty w jednym z najlepiej wyposażonych studiów nagrań w Europie jakim jest RecPublica Studio w Lubrzy. Do współpracy. (…) Z inicjatywy Norberta zespół KaWu’Ś zaistniał na scenie głównej jednego z największych duńskich jazzowych festiwali: OSTERSO JAZZ FESTIWAL i Baltic Jazz Regatta jako pierwszy reprezentant z Polski.(…) Koncerty u boku znanych artystów jazzowych min. Holenderskie trio Roger Telldermann Trio czy Adam Wendt. Z inicjatywy Norberta zespół KaWu’Ś realizuje również pomysł aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (niewidomych) współpracując min. Ze stargardzką wokalistką Moniką Czerczak i szczecińskim saksofonistą Przemysławem Czaplickim.”
 3. STANISŁAW BARTNICZAK
  - nazwa wnioskodawcy : Grupa Radnych Rady Miejskiej w Stargardzie
  - osiągnięcia:

„Całokształt pracy w kategorii działalności na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki.”
„W latach 1972-1977 śpiewał jako tenor w chórze męskim „Echo”, był konferansjerem, grał w kabarecie i teatrze(…) 1 kwietnia 1977 roku powierzono mu stanowisko dyrektora Stargardzkiego Domu Kultury Zet Zet-Ka. (…) Działalność ówczesnego Domu Kultury pod kierownictwem Pana Stanisława Bartniczaka obejmowała wtedy miasto i cały powiat stargardzki. Tak więc odpowiadał za organizację życia kulturowego w mieście i powiecie. Okres ten charakteryzował się dużym rozwojem szeregu grup artystycznych: Big- Band Stargard, zespół estradowy „Pośpieszne Rytmy”, kabarety „ klin” klub tańca towarzyskiego „Bolero”. W roku Big- Band Stargard został laureatem festiwalu „złota tarka” w Warszawie. (…) Dużą wagę w swojej działalności Pan Stanisław Bartniczak kładł na możliwość kontaktu mieszkańców miasta i powiatu „na żywo” z najbardziej znanymi artystami polskiej sceny (…). W 1983 roku Stargardzki Dom Kultury Zet-Zet-Ka powraca do swojej pierwotnej nazwy dom Kultury Kolejarza w Stargardzie. Cały dorobek artystyczny pozostaje w galerii tej placówki, dyrektor otacza wszystkie te formy swoją opieką merytoryczną, nic z tego nie zostało uronione. Swoistym czasem próby dla DKK oraz dyrektora Stanisława Bartniczaka stał się moment przemian ustrojowych. DKK mógł podzielić los prawie wszystkich placówek kultury na sieci PKP. Na 137 kolejnych placówek kultury została jedna w Stargardzie.   W tej walce ogromną determinacją i dążeniem do ocalenia tej wielce zasłużonej placówki kultury na Pomorzu Zachodnim wykazał się dyrektor Stanisław Bartniczak. Dyrektorem tej placówki hest już 40 lat, przez cały ten okres pracy dał się poznać jako dobry organizator i animator kultury. Był i jest inicjatorem wieli wspaniałych imprez o zasięgu lokalnym i międzynarodowym promując nasze miasto w kraju i za granią:
- w dniach 4-7 października 2007 roku Dom Kultury Kolejarza był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Kolejowych „FISAIC” z udziałem chórów z Belgii, Francji, Nieniec, Norwegii, Szwajcarii i trzech  chórów z Polski.
- w 2010 roku zorganizowano europejską wystawę fotografii „FISAIC” z udziałem 10 krajów europejskich
-w 2010 roku Chór „Echo-Arioso” reprezentował kolejarzy i nasze miasto na Europejskim Festiwalu Chórów Kolejowych w Kolonii.
- w 2013 festiwal chórów w Paryżu.
w 2013 roku członkowie Grupy Malarskiej „ Malachit” na ogólnopolskim przeglądzie twórczości artystycznej kolejarzy w Krakowie wyróżnieni zostali Złotym Laurem za całokształt działalności artystycznej.
- w 2014 Dom Kultury Kolejarza był organizatorem Europejskiej Wystawy Malarstwa i Rzeźby z udziałem 10 krajów.
- w 2016 r.- udział Chór „Echo Arioso w festiwalu Chórów w Talinie oraz członków grupy malarskiej „Malachot” w wystawie w Wiedniu.
- Chór i Orkiestra Domu Kolejarza uczestnicy we wszystkich imprezach z okazji świąt państwowych i lokalnych wzbogacających ofertę kulturalną naszego miasta.
Z okazji 60-lecia działalności Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie został odznaczony najwyższym odznaczeniem regionalnym Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.
w roku 2010 z okazji 65-lecia placówki Pan Stanisław Bartniczak dyrektor DKK odznaczony został Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego a w 2015 roku z okazji 70- lecia DKK odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz Odznaką Honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej. Otrzymał Nagrodę słuchaczy Radia Stargard w plebiscycie najpopularniejszego stargardzkiego twórcę kultur. Trzykrotnie był wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta za działalność na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechnianie kultury i sztuki”.


11. STANISŁAW BARTOSIK
- nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie
- osiągnięcia:
„Stanisław Bartosik pełni funkcję prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie – trzecią kadencję. (…) Oprócz sekcji naukowych powstały sekcje artystyczne : chór, teatr, zespół taneczny, kabaret, sekcja rękodzieła artystycznego, sekcja plastyczna i bardzo liczna sekcja turystyki krajowej i zagranicznej. Odbyło się 34 wycieczek krajowych i 14 zagranicznych.
Organizowanie cyklicznych imprez madowych:
- Powitanie i pożegnanie lata „dzień seniora”, „Spotkanie wigilijne”, „Andrzejki”.
- Cykliczne wyjazdy do teatru, filharmonii i opery.
- wykłady z dziedziny muzyki, historii i sztuki.”

12. MACIEJ DURA – POMARAŃSKI
- dane wnioskodawcy : Weronika Spławska, Piotr Felisiak
- osiągnięcia:
„- promocja zdolnej młodzieży i artystów
-promocja Miasta Stargard
- promocja Młodzieżowego Domu Kultury
- organizacja i współorganizacja imprez kulturowych
-praca na rzecz rozwoju i tworzenia kultury w Stargardzie
- docenianie i widoczna współpraca z instytucjami kultury w mieście
- pomysłodawca i inicjator wydarzeń kulturalnych
- uhonorowanie całokształtu zaangażowania w kulturę w placówce i mieście”

 1. STANISŁAW PABIAN
  - wnioskodawca: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
  - osiągnięcia:
  „ za całokształt pracy na rzecz mieszkańców Stargardu.”
  „jeste mieszkańcem Stargardu od 1956 roku. Od razu w tym samym roku zaczął pracę w Domu Harcerza, następnie młodzieżowym domu kultury.
  prowadził pracownię modelarstwa lotniczego następnie modelarstwa okrętowego. Wychowawca wielu pokoleń pasjonatów budowy modeli pływających które były wystawione i zdobywały nagrody na wielu wystawach i konkursach, zdobywając złote modele zarówno w konkursach krajowych jak i zagranicznych o randze międzynarodowej.
  -1968- pierwsze miejsce zawody ogólnopolskie
  - 1969- pierwsze miejsce zawody ogólnopolskie
  - 1969- srebrny medal za model ORP Błyskawica
  -1971- złoty medale
  W latach osiemdziesiątych jego pracownia uczestniczyła w mistrzostwach świata gdzie zdobyła trzy srebrne medale za model niszczyciela ORP Piorun .Modele żaglowców były wystawione na mistrzostwach świata w Moskwie 1985.Pracownia którą stworzył jest jedną z niewielu tego typu w kraju. Stanisław Pabian był kilkukrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia przez Ministra Oświaty i wychowania 1977 – 1986 oraz odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. 2004 nagroda Prezydenta Miasta Stargard Sławomira Pajora. Swoją pracownie prowadził do 2017 roku. w 2017 roku ze względów zdrowotnych zaprzestał tworzenia modeli. Stanisław Pabian jest osobą nietuzinkową o bardzo dużym dorobku twórczym i wychowawczym, a jednocześnie niezwykle skromna. Przyznanie nagrody Prezydenta było by pięknym ukoronowaniem jego dorobku na zakończenie jego pracy zawodowej.”

  14. ZESPÓŁ „OUT OF MIND”
  - wnioskodawca: Mieszkańcy Miasta Stargard- grupa inicjatywna wg załączonej listy osób reprezentowana przez Dorotę Strońską
  - osiągnięcia:
  Zespół muzyczny „Out of Mind” powstał w styczniu 2011 r Jego Twórczość jest mocno osadzona w muzyce z gatunku rocka/rocka progresywnego. Wykonują głównie utwory autorskie, ale również własne aranżacje znanych utworów innych wykonawców. (…)
  Na koncie zespołu jest płyta demo nagrana w 2013 roku oraz cover. (…) Obecnie zespół intensywnie pracuje nad płytą długogrającą, która powstaje w studiu nagrań Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. Zespół wielokrotnie wybiega poza swą twórczość autorską, aby wspomagać działalność charytatywną w Stargardzie i okolicach. (…) Na przestrzeni lat swojego istnienia zespół owocnie współpracował ze stargardzkimi instytucjami kultury i stowarzyszeniami, tj. Młodzieżowym Domem Kultury, Stargardzkim Centrum kultury, Stargardzkim Stowarzyszeniem Muzycznym „Cantore Gospel” (…) W latach 2011-2017 zespół „out od Mind” koncertował pod nazwą „ Smerfy” na organizowanych corocznie przez Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie festynach Rodzinnych. (…)”
 2. RUSŁAN MARCISZAK
  - wnioskodawca: Związek Ukraińców w Polsce
  - osiągnięcia:

„Działalność na rzecz rozwoju, kultury, sztuki a przede wszystkim upowszechnianie kultury wśród społeczności lokalnej.”
„Ks. Dr Rusław Marciszak przez cały miniony rok 2017 zorganizował kilka wystaw na tematy historyczne oraz kulturalne, wystawy odbywały się w SCK oraz w cerkwi grekokatolickiej. Nieustanna praca z młodzieżą oraz dziećmi, szczególnie wśród społeczności ukraińskiej zajmuje cały jego czas. Promuje talenty uzdolnionej młodzieży z naszego miasta, udostępnia miejsce – cerkiew, salkę dla wielu wydarzeń kulturalnych oraz społecznych takie jak wystawy ikon, sztuki ludowej, zbiórki charytatywne – pomoc najuboższym, akcje wolontariatu oraz organizowanie czasu dla dzieci i młodzieży. Każdego roku gromadzi w swej świątyni motocyklistów organizuje „święconkę”, bierze udział w akcjach charytatywnych Klubów motocyklowych. Grając na gitarze prowadzi zespół rodzinny, Gra również podczas różnych koncertów miejskich „Człowiek Orkiestra” Oddamy każdemu potrzebującemu, przede wszystkim wspiera i upowszechnia kulturę i sztukę. Ostatni koncert z okazji 60- lecia parafii, był prowadzony przez 20 dzieci spośród naszej społeczności. 15 grudnia, odbył się również w SCK wernisaż zorganizowanej przez księdza Rusłąwa wystawy miniatur drewniwnych cerkwi.”

 1. KRZSZTOF SOSIN
  - wnioskodawca: Stowarzyszenie Polski Klub
  - osiągnięcia:

„Pan Krzysztof Sosin jest inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń związanych z ważnymi datami z naszej wystawy, a są to:
-Apel pamięci żołnierzy wyklętych – 1-go marca,
- „ Biesiada Narodowa” – 2- go maja
- Apel pamięci „ Powstańców Warszawskich” – 1-go sierpnia
- Apel Pamięci Żołnierzy Września- 1-go września
- Koncert pieśni patriotycznych przed 11 listopada
-„Marsz Niepodległości” pod hasłem „Polski Stargard”

 1. CHÓR CANTORE GOSPEL
  -wnioskodawca: Stargardzkie Centrum Kultury
  - osiągnięcia:
  „We wrześniu 2017 r. Chór Gospel obchodzi jubileusz 15- lecia swojej działalności. Na przełomie tych 15 lat w chórze śpiewało ponad 100 chórzystów, pod kierunkiem dyrygenta Marii Pyry, wykonując setki koncertów na terenie miasta Stargard, w całej Polsce, czy reprezentując nasze miasto poza granicami m.in. w Austrii, Czechach, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech. Otrzymali wiele nagród i niezliczone ilości podziękowań. Nie sposób wymienić wszystkich koncertów i sukcesów.(…)
  Od 12 lat Chór Cantore Gospel jest gospodarzem i organizatorem warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel – Stargard Gospel Days.”

18.Zespół Scena Art Cafe w związku z jubileuszem 20 lecia działalności na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki.
- wnioskodawca: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- osiągnięcia:
„zespół od początku istnienia związany jest z kawiarnią artystyczną ART CAFE, gdzie występuje do dziś z autorskim programem. Artyści proponują poezję śpiewaną, piosenkę aktorską, piosenkę literacką i mają grono wiernych słuchaczy, którzy z niecierpliwością oczekują na kolejne ciekawe realizacje słowno- muzycznych.
Zespół podczas około 100 koncertów prezentował różnorodny repertuar : od piosenek kabaretowych, musicalowych, ballad i romansów po arie operetkowe, prezentacje prozy i poezji. Przygotowane przez stargardzian programy wzbogacają oferty imprez artystycznych realizowanych na terenie miasta.
Autorem scenariusz i reżyserem programów artystycznych jest Celina Sadowska- Gładysz.
                W bieżącym roku Zespół przygotował i przedstawił stargardzianom jubileuszowy koncert na otwarcie Teatru Letniego. Publiczność dopisała i przez ponad 4 godziny oklaskiwała stargardzkich artystów oraz zaproszonych uznanych wykonawców nurtu poezji śpiewanej z Polski- zaprzyjaźnionych z Zespołem Scena Art Cafe.”

19. Chór Echo Arioso w związku z jubileuszem 45 lecia
- wnioskodawca: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- osiągnięcia:
                „Stargardzki chór echo arioso rozpoczął swoją działalność w 1972 roku. Na początku śpiewali w nim tylko mężczyźni. Z czasem od 1988r do chóru dołączyły głosy damskie i tak powstał chór mieszany. Od początku istnienia Chóru związany jest z domem Kultury Kolejarza.
od roku 1995 kierownictwo muzyczne chóru objął Pan Jerzy Krawczyński i do dziś z pełnym zaangażowaniem i determinacją, a także ogromną życzliwością pracuje z chórzystami nad doskonaleniem warsztatu oraz nowym repertuarem.
Chórzyści z koncertami podróżowali po Polsce i Europie, promując Stargard. Wielokrotnie także podejmowali zaprzyjaźnione chóry z Polski i zagranicy, z którym występowali dla stargardzkiej publiczności prezentując różnorodny repertuar od pieśni patriotycznych, pasyjnych, ,maryjnych po utwory ludowe.
Chór czynnie uczestniczy w świętach państwowych, rocznicach i ważnych dla miasta uroczystościach zapewniając ich oprawę muzyczną. Koncerty zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem Stargardzian, ponieważ chórzyści mają grono wiernych słuchaczy nie tylko w Stargardzie. Chór uczestniczy także w innych imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia.”

20. Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych BRAMA w związku z jubileuszem                                               25. lecia działalności na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki
- wnioskodawca: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- osiągnięcia:
„SSMSP „BRAMA” powstało w 1992 roku i funkcjonuje w naszym mieście już 25 lat. Wśród członków są profesjonalni artyści, ale także miłośnicy sztuki. Przez te wszystkie lata Stowarzyszenie prowadziło odżywioną działalność kulturową w mieście organizując wystawy, warsztaty, plenery, spotkania ze sztuką. Ważnym elementem funkcjonowania Stowarzyszenia jest współpraca z miastem partnerskim i zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami działającymi w Niemczech. Odbywają się wspólne plenery malarskie oraz wernisaże twórców niemieckich w Stargardzie i twórców stargardzkich w Niemczech. Jest to bardzo ważny aspekt promocyjny nasze Miasto, jak miejsce przyjazne rozwoju kultury i sztuki.
od 3 lat stowarzyszenie prowadzi  intensywną działalność artystyczną w użyczonej nieodpłatnie przez Miasto Stargard zabytkowej Bramie Wałowej.
W Każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się tam wernisaże, a ponadto warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez cały rok SSMSP BRAMA prowadzi w Bramie Wałowej punkt informacji turystycznej, dzięki czemu obiekt zabytkowy jest dostępny dla Stargardzian i turystów.
Członkowie SSMSP BRAMA angażują się w różnorodnie działania realizowane przez instytucje kultury, stowarzyszenia zachęcając do aktywności twórczej nie tylko dzieci, ale także dorosłych Stargardzian. Twórcy zrzeszeni w „Bramie” uprawiają różne dziedziny sztuki plastycznych: ,malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, itp. Każda z prac niesie za sobą ogromny ładunek emocjonalny co pozwala każdemu oglądającemu na różne refleksje na temat prezentowanych dzieł. Członkowie SSMSP BRAMA czynnie uczestniczą także w dyskusji na temat perspektyw rozwoju kultury w naszym Mieście, są obecni na wszystkich imprezach kulturalnych, wspierają działalność różnorodnych stowarzyszeń i instytucji.”

 1.  Bernadeta Jolanta Wdzięczna za działalność na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki.
  - wnioskodawca: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
  - osiągnięcia:
  „Bernadeta Jolanta Wdzięczna jest pomysłodawcą i jednym ze współorganizatorów ART Festiwalu, którego pierwsza edycja była ogromnym sukcesem. Malarka wielokrotnie uczestniczyła w podobnym przedsięwzięciu w Berlinie i zafascynowała formułą postanowiła przenieść ją na nasz lokalny grunt. ART FESTIWAL na pewno na stałe zagości w Stargardzie i stanie się jedną z najważniejszych imprez kulturalnych. Pani Bernadeta włożyła mnóstwo pracy w organizację festiwalu. Nawiązywała bezpośrednie kontakty z artystami zachęcając ich do udziału w imprezie. We współpracy z członkami Biura Artystycznego oraz pracownikami SCK uczestniczyła w spotkaniach w SCK dla zainteresowanych udziałem, wspierała twórców w poszukiwaniu właściwego miejsca na ekspozycję prac, dbała o promocję imprezy. Sama także prezentowała swoje dzieła w przyjaznych, chodź do tej pory nie znanych szerokiemu gronu odbiorców przestrzeniach stargardzkiej wieży ciśnień.
  ART FESTIWAL to festiwal kultury i sztuki- nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest zaangażowanie Stargardzian do bezpośredniego kontaktu ze sztuką, która wyszła poza przestrzeń galerii, sali koncertowych, mieszkań, warsztatów… wyszła na ulice naszego miasta, a także w przestrzenie dotąd niedostępne lub niezwiązane z działalnością artystyczną, np.: dworzec PKP, fontanna, wieża ciśnień, itp.
  Namacalną pamiątką z tegorocznej edycji festiwalu jest gryf z metalu wykonany z inicjatywy Stowarzyszenia Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OldTown przez szczecińską formę.
  Z niecierpliwością czekamy, co przyniosą kolejne odsłony ART. FESTIWAL.
           Sukces imprez w 2017 roku utwierdza w przekonaniu, że ART. FESTIWAL na stałe wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych Stargardu, że mieszkańcy z zaciekawieniem będą czekali na każdą kolejną edycję tego święta kultury i sztuki, święta tych wszystkich, których pasją jest muzyka, malarstwo, grafika, sztuka użytkowa… Pani Bernadecie Wdzięcznej jako pomysłodawczyni imprezy powierzona zostanie funkcja koordynatora artystycznego festiwalu w 2018 roku.”

 

Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
-kandydaci


 1. MARIAN PREISS
  - wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Stargardu
  - osiągnięcia:
  „Marian Preiss od wielu lat z pasją tworzy w metalu. W jego realizacjach widać doskonałą znajomość rzemiosła i bogatą wyobraźnię artystyczną. Wyroby będące dziełem jego rąk są podziwiane w wielu miejscach, także poza Stargardem Artysta jest tym samym cennym ambasadorem naszego miasta. Przyczynia się do budowy jego marki. Wielokrotnie wiedza i umiejętności Mariana Preisa były wykorzystywane przy renowacji obiektów zabytkowych i we wzbogaceniu ich w elementy z metalu. W swoich pracach nawiązywał też do stylów występujących w danej sztuce. Stworzył i zrealizował koncepcję plastyczną oznaczenia szlaku miejskiego „ Stargard Klejnot Pomorza” Wspomaga i przyucza osoby zajmujące się rekonstrukcją dawnej broni.”

 

Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
-
kandydaci:

1. STANISŁAW PABIAN
-  wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół MDK
- osiągnięcia:
„Pan Stanisław Pabian podjął pracę w Młodzieżowym Domu Kultury 15 sierpnia 1956 r. Założył pracownię modelarstwa okrętowego i prowadził ją przez 61 lat. Ukończył wiele form kształcenia w kierunku modelarstwa okrętowego i lotniczego. Jest też przewodnikiem górskim, sędzią klasy I modelarstwa okrętowego. W ostatnich latach zatrudniony w Towarzystwie Przyjaciół MDK. (…) Pracownia Pana Stanisława Pabiana przez szereg lat szczyciła się drugim miejscem na świecie. Był wielokrotnie organizatorem ogólnopolskich zawodów modeli pływających.  W bieżącym roku szkolnym Pan Stanisław Pabian z uwagi na stan zdrowia zawiesił swoją działalność w pracowni.”

Godzina: 15:00 - 20:00
Na Twojej Fali

img Zadbamy o to, aby Wasze powroty do domu były bezpieczne i przyjemne.
Po godz. 15:00 od poniedziałku do piątku będziemy wprowadzać Was w dobry nastrój po pracy.

Czytaj więcej

 • Krzysztof Horn
  Krzysztof Horn (właśc. Krzysztof Rzeźnicki) - stargardzki kompozytor, muzyk, producent muzyczny. Dla Radia Stargard stworzył oprawę muzyczną, odpowiedzialny jest również za jingle i promosy.