Start » Wiadomości » Z kraju i świata
Nie ma zgody na izolację kobiet pijących alkohol
Dodano: 13. październik 2017 12:53
Nie ma zgody na izolację kobiet pijących alkohol

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się na przymusową izolację kobiet pijących alkohol w ciąży. Taki pomysł zgłosił Rzecznik Praw Dziecka, który chce by kobieta pijąca w ciąży lub zażywająca narkotyki była kierowana przez sąd na leczenie szpitalne.

- To nieproporcjonalna ingerencja w sferę wolności - pisze do Rzecznika Praw Dziecka Adam Bodnar.

Ochrona zdrowia i życia dzieci, to oczywiście sprawa niezwykle istotna, ale w tym kształcie budzi zbyt duże wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i prawem międzynarodowym.

Przymusowa izolacja może naruszać prawo do wolności osobistej i godności człowieka, bo polega na faktycznym pozbawieniu wolności.


  • Aleksandra Zalewska-Stankiewicz
    Lubi, gdy się dzieje. Kobieta wielozadaniowa. Z powodzeniem godzi rolę mamy i dziennikarki. Kopalnia tematów. Wyznaje zasadę, że najciekawsze scenariusze pisze samo życie.
Twórcy Kultury